Facebook
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ฯ
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ฯ
  เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29
 • พิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29
  พิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29
  ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมฯ นายธำรง คุโณปการ, ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อุปนายก และนายสุวรรณ สุขประเสริฐ กรรมการ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ให้เกียรติร่วมในงาน
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยฯ ม.ธรรมศาสตร์ และสมาคมฯ
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยฯ ม.ธรรมศาสตร์ และสมาคมฯ
  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2558
 • เข้าร่วมประชุม APOSHO Annual Conference ที่ประเทศเกาหลี
  เข้าร่วมประชุม APOSHO Annual Conference ที่ประเทศเกาหลี
  นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม APOSHO Annual Conference ที่ COEX Convention Center ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
 • สัมภาษณ์รายการ เรื่องจริงผ่านจอ กรณีคนงานโรงน้ำแข็งพลัดตกลงไปในเครื่องโม่น้ำแข็ง
  สัมภาษณ์รายการ เรื่องจริงผ่านจอ กรณีคนงานโรงน้ำแข็งพลัดตกลงไปในเครื่องโม่น้ำแข็ง
 • พิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  พิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมฯ ครบรอบ 28 ปี (29 พ.ค. 2530) โดยในงานประกอบไปด้วยพิธีไหว้พระพรหมและเจ้าที่ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ วันที่ 17 พ.ค. 2558
 • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะกรรมการและผู้บริหารสมาคมส่งเสริมฯ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558


เดินหน้าสร้างความปลอดภัย นำแรงงานไทยสู่พลังสู้ชีวิต