Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 42102
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 82027
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 76569
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 44812
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 34259
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 94891
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 17045
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 123076
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 200851
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 12226
11 มาตรฐานสีท่อ 32118
12 อัคคีภัย 63343
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 123996
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 20679
15 เสียงดัง (Noise) 100752
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 15713
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 19531