Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนtitle Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ phitsanoo 268
2 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO phitsanoo 618
3 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน phitsanoo 1472
4 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 phitsanoo 366
5 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน phitsanoo 473
6 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ phitsanoo 1025
7 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 phitsanoo 3233
8 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 phitsanoo 3725
9 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ phitsanoo 3976
10 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ phitsanoo 2525
11 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 phitsanoo 15080
12 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร phitsanoo 3124
13 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. phitsanoo 8397
14 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย phitsanoo 5289
15 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ phitsanoo 2335
16 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) phitsanoo 2117
17 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ phitsanoo 3250
18 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย phitsanoo 7550
19 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. phitsanoo 7089
20 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย phitsanoo 1659
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL