Facebook


     สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้กำหนดแผนจัดอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.บริหาร และหลักสูตร คปอ. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้

  • ห้องสัมมนาโรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  • ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเลอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  • โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง จ.กระบี่

จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 


สนใจอบรมติดต่อ

จนท.ประจำหาดใหญ่   

  • โทร  088-3985993 คุณสมเจตน์   แก้วคง   LINE ID : jetkrab  E-mail address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงาน กทม  

  • 02-884 1852 02-880-4803081 988 6132  ติดต่อ คุณจรูญ  จันทร์แก้ว  แฟกซ์ 02-884-1853 E mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แผนการจัดอบรม

โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (จ.สงขลา)  (ดาวน์โหลดแผนอบรม)

โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง (จ.กระบี่)   (ดาวน์โหลดแผนอบรม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเลอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   (ดาวน์โหลดแผนอบรม)
                       
                       (ใบสมัคร + อัตราค่าลงทะเบียน)
ภาพบรรยากาศการจัดอบรม

 

 

 


ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเลอ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี