Facebook
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ  10 พฤษภาคม ประจำปี 2554 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ เห็นชอบให้วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่มีลูกจ้างเสียชีวิตถึง ๑๘๘ ราย ในเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม และเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตราย และการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ


         โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 10 พ.ค.2554   ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) นายสมเกียรติ ฉายะรังศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตจากการทำงาน ในโอกาสครบรอบ ๑๘ ปี เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์   กิจกรรมการสาธิตการดับเพลิง  การอพยพ/เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในอาคารสูง  การจัดอบรมส่งเสริมความรู้  และการแสดงนิทรรศการความปลอดภัย รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากชุมชนเขตตลิ่งชัน  ซึ่งในงานดังกล่าวสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยได้เข้าร่วมการแสดงนิทรรศการความปลอดภัยด้วย

 

 IMG 4411

IMG 4376

IMG 4385

IMG 4418

IMG 4422

IMG 4572

IMG 4655