Facebook
krabi.jpg (850×569)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้กำหนดแผนจัดอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.บริหาร และหลักสูตร คปอ. ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

  • โรงแรมศรีสุขสันต์ รีสอร์ท หาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 

จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สนใจอบรมติดต่อ

จนท.ประจำหาดใหญ่

คุณอนุรักษ์ ชำนิไพบูลย์ โทร. 087-0496000 Email. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงาน กทม

คุณกัณญภัทร วรโชติวัฒณ  โทร.089-927-6722

 Email. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ 02-884 1852 02-880-4803 081 988 6132  แฟกซ์ 02-884-1853