Facebook
    specialbig.jpg (3508×2481)


หมายเหตุ:

1. ช่องทางการเข้าร่วม: ผ่านระบบ Application ZOOM

- ระบบ ios ทำการ copy link ลงใน Safari

- ระบบ android ทำการ copy link ลงใน  Chrome

- ก่อนการอบรมจะส่ง ลิ้งค์ ID และ Password ของ ZOOM Meeting ไปยังอีเมลล์ท่านก่อนการอบรม 3 วัน

2. เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร:

2.1) ลงทะเบียน

2.2) เข้าร่วมรับฟังการอบรมสัมมนาออนไลน์ ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด

2.3) ทำแบบทดสอบหลังการอบรม หลังจากอบรมเสร็จสิ้นทันที

2.4) วุฒิบัตร

อบรมออนไลน์แบบเสียค่าใช้จ่าย

- วุฒิบัตรฉบับจริง ส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และกรุณาระบุคำนำหน้า+ชื่อ+นามสกุล+เลขบัตรประชาชน+ที่อยู่                           ในการจัดส่งให้ถูกต้องชัดเจน ผู้เข้าอบรมจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In) ก่อนถึงวันอบรม 5 วัน โดยส่งหลักฐานการชำระเงินปุ่มกด "แจ้งการชำระเงิน"                                  ด้านล่างนี้

102-8.png (450×184)

อบรมออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

- วุฒิบัตรที่ได้รับเป็นวุฒิบัตรแบบ E-Certificate ไฟล์ PDF โดยจะจัดส่งให้ตามอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

2.5) ผู้เข้าอบรมจะผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรต่อเมื่อทำแบบทดสอบหลังการอบรมผ่านตั้งแต่ 70% ขึ้นไปและเข้ารับการอบรมครบชั่วโมงตลอดระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

3. การอบรมสัมมนาออนไลน์นี้ เป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้เท่านั้น ไม่มีผลทางข้อกำหนดหรือกฎหมายใดๆ


ผู้ประสานงาน:

คุณอรวี จิตรโสม  โทร : 02-8841852 ต่อ 102

คุณรสริน แสนดี   โทร : 089-6966289

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


หากต้องการสมัครอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Application ประเภท Inhouse มีรายชื่อหลักสูตรที่เปิดให้บริการดังนี้ 

button_online.jpg (700×80)

สามารถขอใบเสนอราคาได้ ผ่านลิงค์นี้

button_quotation_inhouse.jpg (700×80)