สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง : 22/3 หมู่ที่ 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 3
ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

หน้าแรก ติดต่อเรา Facebook ภาพกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม เว็บบอร์ด ภาษาไทย
englishArticle Index
อินโดนีเซีย
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
เครือญาติ
สภาพอากาศ
ทุกหน้าสกุลเงิน


สกุลเงิน บาท
ชนิดของเงิน
เหรียญ
1 บาท ซาตุ บาท
2  บาท ดัวบาท
10 บาท ซิพุละ บาท
20 บาท ดัว พุละ บาท
50 บาท ลิมะ พุละ บาท
100 บาท ซิละตัส บาท
500 บาท ลิมะ ละตัส บาท
1000 บาท ซิลิบุ บาท