Facebook
event01

 

     วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 • เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยใน สปก. ให้กับหน่วยงานที่สนใจ
 •  เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงานใน สปก.
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการความรู้ และกิจกรรมด้านความปลอดภัยของทางสมาคมฯ


 

     รายละเอียดของกิจกรรม
 1. ป้ายงาน Safety Day 2017 Safety 24 Hours.
 2. โรลอัพความปลอดภัย 6 เรื่อง
 3. มาสคอท (ตุ๊กตานกเซฟตี้) 1 ตัว
 4. สถานีเกม พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำ 3 สถานี
 5. ทีมประชาสัมพันธ์ (พิธีกรดำเนินงานที่เวทีกลางตามสคริปต์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้)
 6. อุปกรณ์ตกแต่ง ได้แก่ ธงเซฟตี้ , ธงราวเซฟตี้ ฯลฯ
 7. ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
 8. กิจกรรม+บัตรร่วมกิจกรรม
 9. บูธอื่นๆ

  

     บูทอื่นๆ อาทิเช่น
 • รถเคลื่อนที่แสดงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE Mobile Car) จาก PAGOLIN
 • บูธแสดงอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ PPE , อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม , อุปกรณ์ดับเพลิง , ฯลฯ
 • บูธเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น บูธสาธิตอุปกรณ์การนวดเพื่อสุขภาพฟรี , บูธตรวจวัดมวลกระดูกฟรี , บริการแพ็คเกจนวดบำบัด 15 นาที (Office Retreat Package)
 • บูธแสดงหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน จาก BESTLIGHT

     


download  (ใบสมัครกิจกรรม)


download (รายละเอียดกิจกรรม)


icon 01  สนใจสมัครได้ที่
คุณณัฐกณฑ์ ตันมา (เนย) /คุณสุพิชญา สอนสิทธิ์ (ปีโป้) โทร... (094) 1549-324 / (02) 8841-852 # 103-104 / (087) 0033-931