Facebookวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558

ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ

"ปลูกจิตสำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"

และขอเชิญเผ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 - 203  ชั้น 2  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร   (ข้าราชการแต่งชุดปกติขาว บุคคลทั่วไปชุดสากลสุภาพ)  


กิจกรรมในงาน :

 • สัมมนาวิชาการ
 • นิทรรศการวิชาการระบบความปลอดภัยเหนือใครจากสถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จ
 • นิทรรศการการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น
 • นิทรรศการวิชาการ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • การให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน
 • การประกวดทีมฉุกเฉิน
 • กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
 • ลานกิจกรรมชุมชน นักปฏิบัติด้านความปลอดภัย
 • เลือกซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ในราคาพิเศษ

         ( เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน )  (ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผู้เข้าจัดนิทรรศการ)


    สมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ   • รับส่วนลดทันที 500 บาท จากราคา 2,500 ลดเหลือ 2,000 บาท  เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558
 • ได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าสัมมนางานสัปดาห์ ฯ  ครั้งที่ 29 ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าสัมมนาวิชาการ
 • ผู้ประสงค์เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิด
  และเข้าร่วมสัมมนาวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่  29  
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2558  ลงทะเบียนเวลา 06.00 - 08.00 น.
  การแต่งกาย :  สุภาพบุรุษ  สูทสีเข้ม ชุดสุภาพ , สุภาพสตรี ชุดสุภาพ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ (3 วัน ต่อ 1 ท่าน) 

ที่ รายละเอียด จำนวนเงิน VAT 7% ชำระสุทธิ
1. ชำระเงินภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 1,869.16 130.84 2,000
2. ชำระเงินวันที่ 13 มิ.ย. 58 – 2 ก.ค. 58 และ หน้างาน 2,336.45 163.55 2,500
  การชำระเงิน
 
 
   สมาคมฯได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528
 (ดูเอกสารประกอบ)
 


เช็ค สั่งจ่าย :“สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)”  
Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
โอนเข้าบัญชี :สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) 
  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน
  • บัญชีสะสมทรัพย์ 
    
  • เลขที่  2 110 609 282 


  แจ้งการชำระเงิน 


ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน (ชำระเงินภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558)


 • ชำระเงินภายในวันที่ 12 มิ.ย. 2558
 • กรณีโอนเงิน ให้แฟกซ์หรืออีเมล์หลักฐานการโอนเงิน
  ( สมาคมฯ จะส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ )
 • ลงทะเบียน เซ็นชื่อขอรับบัตรและเอกสารเข้าห้องสัมมนาในวันที่ 2 ก.ค. 58 เวลา 06.00 - 08.00 น. และ 12.00 น. เป็นต้นไป  /  
  วันที่ 3 - 4 ก.ค. 58 เวลา 07.00 - 09.00 น.
 ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน  (ชำระเงินวันที่ 13 มิ.ย. 58 – 2 ก.ค.2558 และ หน้างาน) 


 • ชำระเงิน (วันที่ 13 มิ.ย. 2558 – 2 ก.ค. 2558 และลงทะเบียนหน้างาน)
 • กรณีโอนเงิน ให้แฟกซืหรืออีเมล์หลักฐานการโอนเงิน
  นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงอีกครั้ง ณ จุดลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • ลงทะเบียนและชำระเงินหน้างาน (วันที่ 2 ก.ค.2558 )
  จะได้รับใบรับเงินชั่วคราว (นำใบรับเงินชั่วคราวมาติดต่อขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี วันที่ 3 - 4 ก.ค.2558
  เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ จุดลงทะเบียน)
 • ลงทะเบียน เซ็นชื่อขอรับบัตรและเอกสารเข้าห้องสัมมนาในวันที่ 2 ก.ค.2558 เวลา 06.00 - 08.00 น. และ 12.00 น. เป็นต้นไป  /  
  วันที่ 3 - 4 ก.ค. 2558 เวลา 07.00 - 09.00 น.
   **
กรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถส่งเอกสารการชำระเงินภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2558  ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงอีกครั้ง ณ จุดลงทะเบียนช่องยังไม่ชำระเงิน

การแก้ไขใบเสร็จ

ติดต่อจุดลงทะเบียนหน้างานระหว่างวันที่ 3 - 4 ก.ค.2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. หรือ ณ สมาคมฯ ในวันเวลาทำการ


สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ

 • เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการได้ทุกห้อง
 • ได้รับเอกสารประกอบการสัมมนา กระเป๋าเอกสาร,  CD  สรุปงานสัปดาห์ ฯ ครั้งที่ 28
 • ได้รับวุฒิบัตรผู้เข้าสัมมนาในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 29
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อและของว่าง  2  มื้อต่อวัน
 • ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่  29

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

 • โทรศัพท์   02-884-1852 , 02-880-4803 ต่อ 301 – 306 , 201 – 207
 • โทรสาร     02-884-1852 ต่อ 210 , 02-448-5556


(คลิ๊กที่ไฟล์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)
ภาพบรรยากาศปี 2557
(คูภาพทั้งหมด)