Facebook
นายธำรง คุโณปการ อุปนายก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก KOSHA (Korea Occupational Safety and Health Agency) และผู้แทนบริษัทที่ได้รับรางวัลทางด้านความปลอดภัยในการทำงานจากประเทศเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมชมดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางสมาคมฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมฯ