Facebook
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รางวัลติดต่อกัน 5 ปีขึ้นไป งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมฯ นายธำรง คุโณปการ, ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อุปนายก และนายสุวรรณ สุขประเสริฐ กรรมการ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ให้เกียรติร่วมในงาน

ชมภาพบรรยากาศงานได้ที่