Facebook

กสร. ห่วงลูกจ้าง นายจ้างในช่วงหยุดยาวสงกรานต์ เตือน ระวังเหตุเพลิงไหม้ พร้อมย้ำหากเดินทางต้องมีสติ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัย ลูกจ้าง นายจ้างและสถานประกอบกิจการ ระวังเหตุเพลิงไหม้ในช่วงสงกรานต์ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมย้ำ ให้ใช้สติในการขับรถ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์และกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพ


นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ส่วนใหญ่สถานประกอบกิจการได้ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณีซึ่งอาจจะเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันถึง ๕ วัน จึงขอเตือนให้นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการให้ตรวจสอบการปิด การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรที่ไม่ได้ทำงานให้เรียบร้อย และจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุให้พร้อมสำหรับการใช้งานเพื่อจะได้ช่วยลดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาวันหยุดยาวดังกล่าวได้


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับลูกจ้างที่ยังคงต้องปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้แก่ กิจการประเภทขนส่งทางบกนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขับยานพาหนะทำงานได้ไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง หากทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกิน ๒ ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และในวันถัดไปห้ามให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มทำงานก่อนครบเวลา ๑๐ ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานของวันที่ล่วงมาแล้ว นอกจากนี้ กสร. ยังห่วงสวัสดิภาพของลูกจ้างที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้มีสติ ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง ทั้งคนขับและผู้โดยสารต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับให้ดี เพื่อการเดินทางโดยสะดวก ปลอดภัย และกลับมาทำงานตามวันเวลาที่กำหนด โดยไม่ขาดงานติดต่อกันเกิน ๓ วัน เพราะอาจเป็นสาเหตุให้นายจ้างบอกเลิกจ้างได้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข่าวโดย

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน