Facebook

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )   รับสมัครงาน

    ตำแหน่ง

- เจ้าหน้าที่่บัญชีพัสดุและครุภัณฑ์

    จำนวน - 1 อัตรา
    คุณสมบัติ

- เพศ ชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- ระดับ ปวส ขึ้นไป

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

- มีความละเอียด รอบคอบ เกี่ยวกับตัวเลขทางการเงิน

- มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและนอกองค์กร

- มีความอดทน

- ใช้โปรแกรม Express

    ลักษณะงาน

- จัดทำเอกสาร การเบิก - ส่งคืน สินค้า/ทรัพย์สิน ทุกประเภท

- จัดทำรายงาน สรุป การเคลื่อนไหว ประจำวัน เดือนและปี

- ควบคุมทรัพย์สินทุกประเภท

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

    เงินดือน - ตามโครงสร้าง
    สวัสดิการที่ได้รับ - กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ตามระเบียบสมาคมฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่

  • โทร.02-884-1852 ต่อ 311 คุณฤดีมาส /ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
  • e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน