Facebook

         เปิดให้บริการแล้ว !! สำหรับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และหลักสูตร คปอ. ในเขตจังหวัดระยอง  จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 

         สมาคมฯ ได้ขยายสถานที่จัดอบรมขึ้น ณ  โรงแรมเอวาน่า แหลมฉบัง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสถานประกอบกิจการในเขตจังหวัดชลบุรี  ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง 


แผนการฝึกอบรม
Tel 02 884 1852 , 02 880 4803 Fax 02 884 1853 , 028804591
www.shawpat.or.th
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เดือน
วันที่ 
จป.หัวหน้างาน
( 12 ชม.)

วันที่
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย ฯ (12 ชม)
วันที่
จป.บริหาร
(12 ชม)
                   
ก.ค.
17-18
19-20
     
                   
ส.ค.
21-22
23-24
25-26
                   
ก.ย.
18-19
20-21
                   
ต.ค.
16-17
18-19
20-21
                   
พ.ย.
13-14
15-16
                   
ธ.ค.
18-19
20-21
22-23โรงแรมเอวาน่า แหลมฉบัง
ที่อยู่ : 114/99 ซอยแหลมทอง 2 หมู่ 10 Thungsukhla ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โรงแรมห่างจากนิคมฯ เพียง 1.5 กม.

แผนที่