Facebook


     สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตร

  • การใช้รถยก
    วันที่อบรม  26  พ.ค.61

  • หลักสูตรปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น  หลักสูตร 
    วันที่อบรม 16-17-18-19 พ.ค.61


ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บริษัท  ศศมน แอสโซซิเอชั่น จำกัด อ.เมือง จ.สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ทั้งนี้ ท่านสามารถสมัครหลักสูตรดังกล่าวตามแผนการจัดอบรมได้ที่ ด้านล่างนี้                       
          (ใบสมัคร + อัตราค่าลงทะเบียน + แผนอบรมปี 2561)
ภาพบรรยากาศการจัดอบรม