Facebook

      ด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชุมพร กำหนดจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และหลักสูตรปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือ ปั้นจั่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

      สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดด้านล่างนี้


สถานที่อบรม

  • โรงแรม นานาบุรี 355/9 ถนน ประชาอุทิศ 1 ตำบล ท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000(หนังสือเชิญ / กำหนดการอบรม / อัตราค่าลงทะเบียน / ใบสมัคร)


ติดต่อสอบถามข อมูลเพิ่มเติม

  • ชมรม จป.จังหวัดชุมพร  คุณจีระศักดิ์ ถ้ำแก้ว (โอ๋) 086-3324561
  • ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  คุณพิชชาภา กันทะวงค์ (เอ) 089-9276722 E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แผนที่่