Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
141 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560 1665
142 มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ 5 ส. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 8706
143 จัดสัมมนาวิชาการหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2 2651
144 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2560 2220
145 Asia OSH JISHA-SHAWPAT Partnership Training Project on OSHMS & Zero Accident Activities 3571
146 สนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการเพื่อน้องที่ห่างไกลจากสายใยเครื่อข่าย จป.ครั้งที่ 17 1816
147 จัดกิจกรรม SHAWPAT Family Day ประจำปี 2560 2637
148 จัดสัมมนา/Workshop โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ 3049
149 รับการตรวจติดตามจาก Auditor Team ของ United Registrar of System (Thailand) 2845
150 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2457
151 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 2749
152 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 1632
153 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 2065
154 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 1982
155 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 3248
156 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1816
157 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 2446
158 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 2202
159 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาและดูงาน 2207
160 ร่วมแสดงความยินดี Dr.Kazutaka Kogi 1809
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL