Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
201 ร่วมแสดงความยินดีประธานกรรมการคณะกรรมการบริหาร สสปท. 1742
202 อวยพรผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 2218
203 เข้าอวยพรผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 1932
204 บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 1883
205 ร่วมอวยพรท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ และนายรังสฤษฏ์ จันทรัตน์ 1867
206 ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 2110
207 SHAWPAT's Family Day ระยะที่ 2 1693
208 ร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 1752
209 เพื่อความปลอดภัยสู่สถานที่ปฏิบัติธรรม 1700
210 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฐาปบุตร ชมเสวี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 1970
211 ร่วมดูงานและประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง ชุมชนปลอดภัย จ.น่าน 1934
212 ภาพบรรยากาศการสัมมนาวิทยากรสมาคมฯ ประจำปี 2558 3238
213 การประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 5/2558 2209
214 ผอ.สำนักความปลอดภัยแรงงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมสมาคมฯ 2060
215 วิดีโอการอภิปรายเรื่อง บทบาทสมาคมฯ ในวันประชุมใหญ่ 1810
216 เข้าร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1511
217 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 2009
218 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 2614
219 วิดีโอการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 2346
220 ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 2037
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL