Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
241 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ แสดงวิสัยทัศน์ 2263
242 ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2317
243 ภาพบรรยากาศงาน SHAWPAT'S FAMILY DAY 2205
244 ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน 2233
245 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพฯ เข้าอวยพรปีใหม่ 2558 2388
246 สมาคมฯ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 1806
247 คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดตั้ง สสปท.เข้าอวยพรปีใหมีนายกสมาคมฯ 1705
248 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 1851
249 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 2551
250 ร่วมอวยพรปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 2933
251 ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 2121
252 JISHA Occupational Safety and Health (OSH) Seminar FY 2014 3209
253 การประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2557 2121
254 รับการตรวจติดตาม ISO 9001:2008, ISO 29990:2010 (Re-Certificate) 2289
255 สัมมนาวิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปี 2557 2525
256 พิธีลงนามรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 2535
257 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ 3084
258 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 2130
259 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 2277
260 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 1920
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL