Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมาคมฯ ร่วมออกบูทงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2560 102
2 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560 138
3 พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 116
4 มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ 5 ส. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 381
5 จัดสัมมนาวิชาการหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2 627
6 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2560 425
7 Asia OSH JISHA-SHAWPAT Partnership Training Project on OSHMS & Zero Accident Activities 701
8 สนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการเพื่อน้องที่ห่างไกลจากสายใยเครื่อข่าย จป.ครั้งที่ 17 173
9 จัดสัมมนา/Workshop โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ 847
10 จัดกิจกรรม SHAWPAT Family Day ประจำปี 2560 321
11 รับการตรวจติดตามจาก Auditor Team ของ United Registrar of System (Thailand) 925
12 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 265
13 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 262
14 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 344
15 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 236
16 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 266
17 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 954
18 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 254
19 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 548
20 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 649
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL