Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 สมาคมฯ ร่วมออกบูทงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2560 1072
102 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560 839
103 พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 791
104 มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ 5 ส. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 5807
105 จัดสัมมนาวิชาการหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2 1636
106 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2560 1349
107 Asia OSH JISHA-SHAWPAT Partnership Training Project on OSHMS & Zero Accident Activities 2096
108 สนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการเพื่อน้องที่ห่างไกลจากสายใยเครื่อข่าย จป.ครั้งที่ 17 931
109 จัดสัมมนา/Workshop โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ 2141
110 จัดกิจกรรม SHAWPAT Family Day ประจำปี 2560 1581
111 รับการตรวจติดตามจาก Auditor Team ของ United Registrar of System (Thailand) 1864
112 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1381
113 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 952
114 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 1560
115 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 1162
116 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 1078
117 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 2254
118 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 992
119 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 1639
120 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 1460
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL