Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
201 คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดตั้ง สสปท.เข้าอวยพรปีใหมีนายกสมาคมฯ 1048
202 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 1728
203 ร่วมอวยพรปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 1998
204 ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 1333
205 JISHA Occupational Safety and Health (OSH) Seminar FY 2014 2367
206 การประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2557 1269
207 รับการตรวจติดตาม ISO 9001:2008, ISO 29990:2010 (Re-Certificate) 1460
208 สัมมนาวิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปี 2557 1797
209 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ 2257
210 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 1353
211 พิธีลงนามรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 1671
212 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 1458
213 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 1223
214 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 1170
215 นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ 1246
216 13th Annual GREENTECH Safety Aword 2014 1564
217 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยฯ ลาว เข้าศึกษาดูงานสมาคมฯ 1885
218 สมาคมฯ ร่วมจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2554 1699
219 งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 1585
220 ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการตาม พรบ.2554 1749
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL