Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 16333
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 40539
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 14064
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 12019
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 37483
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11223
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 45186
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 61953
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 6777
10 มาตรฐานสีท่อ 14120
11 อัคคีภัย 24061
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 48638
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10355
14 เสียงดัง (Noise) 37216
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9568
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7029