Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 2611
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 22125
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 47595
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 20413
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 20023
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 48952
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 12965
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 61995
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 85145
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 8261
11 มาตรฐานสีท่อ 18969
12 อัคคีภัย 32604
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 71208
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 12418
15 เสียงดัง (Noise) 57871
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 11754
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 8397