Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 45309
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 89401
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 79148
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 46934
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 34850
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 99446
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 17468
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 127986
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 207468
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 12582
11 มาตรฐานสีท่อ 33500
12 อัคคีภัย 66672
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 130180
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 21709
15 เสียงดัง (Noise) 103785
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 16112
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 21050