Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 14561
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 37229
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 58055
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 28354
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 28489
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 65712
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 14607
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 85175
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 136361
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 9779
11 มาตรฐานสีท่อ 24239
12 อัคคีภัย 42537
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 94446
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 14653
15 เสียงดัง (Noise) 80441
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 13695
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 9655