Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 26897
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 56063
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 65063
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 33990
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 31768
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 78603
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 15791
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 101669
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 168218
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 10854
11 มาตรฐานสีท่อ 27582
12 อัคคีภัย 49725
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 106864
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 16942
15 เสียงดัง (Noise) 90386
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 14575
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 12940