Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 35379
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 70239
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 71101
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 40395
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 33353
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 87592
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 16443
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 113824
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 186723
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 11635
11 มาตรฐานสีท่อ 30442
12 อัคคีภัย 57747
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 116687
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 19305
15 เสียงดัง (Noise) 96162
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 15234
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 16762