Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 39162
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 76503
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 74151
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 42700
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 33825
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 91334
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 16733
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 118685
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 193758
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 11902
11 มาตรฐานสีท่อ 31199
12 อัคคีภัย 60492
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 120384
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 19931
15 เสียงดัง (Noise) 98381
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 15480
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 18339