Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 68752
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 159736
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 104550
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 73357
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 40482
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 146219
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 20580
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 201101
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 290525
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 15520
11 มาตรฐานสีท่อ 41579
12 อัคคีภัย 100477
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 186876
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 33050
15 เสียงดัง (Noise) 136357
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 19312
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 35574