Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 15739
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 39809
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 13498
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 11397
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 36535
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11086
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 43420
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 60016
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 6607
10 มาตรฐานสีท่อ 13585
11 อัคคีภัย 23118
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 46627
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10158
14 เสียงดัง (Noise) 35578
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9376
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 6879