Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 20778
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 48658
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 62795
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 31972
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 31236
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 73479
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 15492
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 93247
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 152171
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 10505
11 มาตรฐานสีท่อ 26557
12 อัคคีภัย 47488
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 102463
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 16150
15 เสียงดัง (Noise) 87215
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 14290
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 10612