Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 18010
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 42947
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 16203
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 14720
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 40972
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11805
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 50455
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 67481
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 7327
10 มาตรฐานสีท่อ 15940
11 อัคคีภัย 26516
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 56142
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10984
14 เสียงดัง (Noise) 42924
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 10220
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7643