Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 16822
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 41400
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 14740
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 12867
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 38406
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11384
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 46662
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 63168
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 6966
10 มาตรฐานสีท่อ 14719
11 อัคคีภัย 24925
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 50449
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10624
14 เสียงดัง (Noise) 39180
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9804
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7258