Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 31511
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 64111
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 67888
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 37107
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 32656
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 83587
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 16092
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 108816
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 178623
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 11272
11 มาตรฐานสีท่อ 29204
12 อัคคีภัย 53475
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 111628
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 18154
15 เสียงดัง (Noise) 93423
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 14931
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 15134