Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 9242
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 29037
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 52363
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 24542
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 25385
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 57633
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 14013
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 76125
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 114454
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 9194
11 มาตรฐานสีท่อ 22430
12 อัคคีภัย 38253
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 84966
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 13426
15 เสียงดัง (Noise) 72576
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 12997
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 9131