Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 1246
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 19465
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 45064
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 18223
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 17118
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 44584
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 12450
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 56535
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 76366
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 7719
11 มาตรฐานสีท่อ 17272
12 อัคคีภัย 29426
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 63657
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 11544
15 เสียงดัง (Noise) 49099
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 10926
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 8046