Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 5408
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 24582
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 49430
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 22174
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 22117
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 52479
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 13420
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 66306
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 92504
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 8702
11 มาตรฐานสีท่อ 20544
12 อัคคีภัย 35260
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 77161
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 12915
15 เสียงดัง (Noise) 66528
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 12374
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 8750