Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 41833
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 81471
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 76418
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 44637
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 34220
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 94534
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 17010
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 122403
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 200175
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 12187
11 มาตรฐานสีท่อ 32003
12 อัคคีภัย 63021
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 123651
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 20613
15 เสียงดัง (Noise) 100508
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 15697
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 19430