Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 17516
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 42331
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 15713
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 13904
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 39869
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11624
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 48977
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 65329
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 7196
10 มาตรฐานสีท่อ 15398
11 อัคคีภัย 25772
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 53742
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10846
14 เสียงดัง (Noise) 41476
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 10055
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7480