Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 1701
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 20632
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 46485
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 19430
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 18697
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 46628
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 12707
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 59524
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 79896
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 8021
11 มาตรฐานสีท่อ 18089
12 อัคคีภัย 30793
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 67633
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 11986
15 เสียงดัง (Noise) 53268
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 11411
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 8215