Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 7544
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 26429
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 50676
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 23337
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 23885
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 55087
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 13710
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 71703
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 103560
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 8979
11 มาตรฐานสีท่อ 21520
12 อัคคีภัย 36393
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 80492
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 13140
15 เสียงดัง (Noise) 69530
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 12727
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 8951