Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 58735
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 126801
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 94496
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 62898
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 37516
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 123351
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 19175
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 165641
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 257109
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 14021
11 มาตรฐานสีท่อ 37939
12 อัคคีภัย 81880
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 159209
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 28043
15 เสียงดัง (Noise) 120998
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 17831
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 28708