Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 62065
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 138709
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 98732
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 67031
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 38646
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 131103
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 19652
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 174603
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 269988
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 14544
11 มาตรฐานสีท่อ 39336
12 อัคคีภัย 89170
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 168023
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 30006
15 เสียงดัง (Noise) 128216
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 18377
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 30846