Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 55208
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 115699
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 88965
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 58323
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 36616
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 117313
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 18761
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 157526
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 245105
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 13599
11 มาตรฐานสีท่อ 36529
12 อัคคีภัย 75964
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 151357
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 26220
15 เสียงดัง (Noise) 115057
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 17358
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 26497