Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 11767
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 33383
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 55315
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 26589
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 26951
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 61767
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 14331
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 81385
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 125384
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 9483
11 มาตรฐานสีท่อ 23348
12 อัคคีภัย 40621
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 90586
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 13996
15 เสียงดัง (Noise) 77102
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 13424
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 9481