Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 51856
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 104839
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 84184
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 51813
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 35864
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 109855
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 18311
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 146226
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 230911
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 13266
11 มาตรฐานสีท่อ 35491
12 อัคคีภัย 70334
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 142858
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 23992
15 เสียงดัง (Noise) 109810
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 16916
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 24452