Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 17962
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 43823
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 60849
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 30514
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 30571
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 70385
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 15102
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 89703
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 146737
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 10243
11 มาตรฐานสีท่อ 25628
12 อัคคีภัย 45732
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 99225
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 15453
15 เสียงดัง (Noise) 84431
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 14069
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 9905