Facebook
banner_news-situations.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ผู้มีคุณูปการสำคัญอย่างยิ่งต่องานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทย 455
2 ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคม เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 328
3 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 249
4 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA : นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัยฯ 735
5 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 756
6 ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 1367
7 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร 894
8 สมาคมฯ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 1088
9 พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 2420
10 พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 30 1598
11 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 2 ของการก่อตั้ง สสปท. 1186
12 ร่วมงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 771
13 ขอเชิญรับชมการเสวนา เรื่อง ความคาดหวังในการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยฯ 665
14 วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2560 764
15 ASEAN Regional Cooperational, 2017 578
16 ภาพบรรยากาศฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ รุ่นที่ 1 1054
17 ภาพบรรยากาศทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน 952
18 สมาคมฯ ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2560 754
19 ประกาศกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๙ 7713
20 กระทรวงแรงงานเน้น "ประชารัฐ" สร้างความปลอดภัยทั้งระบบ 1309
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL