Facebook
banner_news-shawpat.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 ขอเชิญเข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 18649
42 ขอเชิญสัมมนาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 4036
43 ขอเชิญสัมมนา/workshop หัวข้อ "โรคนิวโมโคนิโอซิสและการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฯ 1698
44 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “คุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน” 2770
45 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (จป.บริหาร และ คปอ.) 9572
46 ขอเชิญสัมมนา/workshop หัวข้อ "โรคนิวโมโคนิโอซิสและการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฯ 3736
47 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 2439
48 Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) and Zero-Accident Activities 10258
49 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ SAFETY WEEK 30 5466
50 ขอเชิญพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จป.มือใหม่พบ จป.มือเก่าความปลอดภัยก้าวไกล” 6575
51 ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 30 12181
52 ขอเชิญเข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 30 5861
53 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการใช้งานรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยก 4127
54 สัมมนาประชาพิเคราะห์การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3199
55 ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์รั่วไหลสารดับเพลิงไพโรเจน 1139
56 ชมรม จป.เมืองพระนารายณ์ร่วมกับสมาคมฯ เปิดอบรมจป.หัวหน้างาน 2497
57 APO จัดโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ 2426
58 แผนฝึกอบรมประจำปี 2559 จ.ขอนแก่น (SF Biz Hotel) 10504
59 แผนการจัดอบรมภาคใต้ จ.สงขลา ปี 2559 7394
60 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิทยากรประจำปี 2558 2498
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL