Facebook
banner_news-shawpat.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 หลักสูตรเทคนิคการตรวจประเมินเพื่อยกระดับการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ รุ่น 2 1863
82 หลักสูตรเทคนิคการตรวจประเมินเพื่อยกระดับการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ รุ่น 1 2689
83 แผนการจัดอบรมภาคใต้ จ.สงขลา ปี 2558 7168
84 ร่วมกับชมรม จป.เมืองพระนารายณ์ จัดอบรมหลักสูตร คปอ. 3194
85 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 3047
86 สมาคมฯ ขอเชิญร่วมแสดงคูหานิทรรศการและร่วมชมงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ จ.ราชบุรี 2516
87 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ จ.ฉะเชิงเทรา 1888
88 เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ SAFETY WEEK 28 29334
89 สสค.พิษณุโลก ร่วมกับสมาคมฯ จัดอบรมความปลอดภัยฯ ปี 2557 2857
90 หลักสูตรการจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (SOP) รุ่น 6-7 5797
91 ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 28 9377
92 หลักสูตรการจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (SOP) รุ่น 3-5 5903
93 สมาคมฯ ร่วมกับ ชมรม จป.ลำพูน จัดอบรม จป.เทคนิค 4026
94 ปิดรับสมัคร!! หลักสูตรการจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (SOP) รุ่น 2 2485
95 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ 17483
96 OS+H Asia งานแสดงสินค้านานาชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งเอเชีย 2974
97 หลักสูตรการจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (SOP) 7388
98 หลักสูตรการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ ตามแนวปฏิบัติ ILO-OSHMS 2001 7221
99 BBS หลักสูตรพฤติกรรมความปลอดภัย 12179
100 สสค.สมุทรสาคร ร่วมกับสมาคมฯ จัดอบรมความปลอดภัยฯ ปี 2557 4418
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL