Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 475
2 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 1253
3 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 269
4 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 416
5 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 925
6 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 3040
7 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 3533
8 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 3640
9 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2456
10 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 14268
11 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 3068
12 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 7853
13 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 5073
14 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2301
15 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 2033
16 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 3171
17 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 7321
18 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 7004
19 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1622
20 5ส เพื่อความปลอดภัย 3413
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL