Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 1476
2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 440
3 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1421
4 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 4343
5 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 2034
6 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 3873
7 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 2862
8 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1812
9 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 1148
10 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2470
11 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 4672
12 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5879
13 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1160
14 5ส เพื่อความปลอดภัย 1691
15 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 4140
16 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 939
17 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1687
18 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1918
19 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6962
20 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 13419
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL