Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 405
2 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 271
3 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 496
4 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 709
5 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 1653
6 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 442
7 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 513
8 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 1080
9 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 3301
10 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 3803
11 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 4216
12 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2575
13 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 15995
14 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 3168
15 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 8914
16 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 5465
17 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2374
18 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 2189
19 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 3314
20 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 7763
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL