Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 2892
2 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 1199
3 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1266
4 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 575
5 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 1979
6 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 2976
7 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5224
8 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 808
9 5ส เพื่อความปลอดภัย 499
10 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 1052
11 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 285
12 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1244
13 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1576
14 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6205
15 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 5676
16 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 1102
17 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 2558
18 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 3952
19 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1364
20 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8754
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL