Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 616
2 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 1169
3 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 1418
4 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 3332
5 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 1881
6 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1594
7 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 847
8 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2191
9 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 3607
10 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5409
11 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 943
12 5ส เพื่อความปลอดภัย 1056
13 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 2307
14 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 462
15 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1418
16 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1665
17 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6505
18 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 8838
19 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 1276
20 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 3151
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL