Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 1906
2 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 2365
3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 1169
4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1882
5 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 8302
6 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 2531
7 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 5154
8 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 3741
9 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1994
10 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 1434
11 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2740
12 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 5525
13 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 6250
14 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1296
15 5ส เพื่อความปลอดภัย 2239
16 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 6252
17 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 1412
18 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1918
19 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 2132
20 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 7509
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL