Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 1362
2 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 1967
3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 675
4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1656
5 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 5911
6 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 2254
7 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 4325
8 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 3280
9 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1882
10 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 1280
11 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2599
12 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 5041
13 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 6023
14 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1212
15 5ส เพื่อความปลอดภัย 1935
16 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 4978
17 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 1110
18 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1784
19 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 2005
20 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 7170
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL