Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 5ส เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2343
2 ภาวะผู้นำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย HSE Leadership 2169
3 การควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction ตามแนวทางของเพื่อนช่วยเพื่อน 1185
4 สรุปประเด็นกฎหมายความปลอดภัย 2166
5 การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 2208
6 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 1323
7 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1834
8 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 1536
9 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 2374
10 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 1532
11 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 971
12 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 1473
13 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 3748
14 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 4966
15 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 6946
16 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 3054
17 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 27130
18 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 3666
19 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 14718
20 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 7326
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL