Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1136
2 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 3007
3 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 1810
4 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 3564
5 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 2408
6 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1709
7 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 1021
8 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2358
9 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 4292
10 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5686
11 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1081
12 5ส เพื่อความปลอดภัย 1455
13 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 3494
14 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 736
15 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1561
16 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1802
17 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6769
18 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 11922
19 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 1493
20 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 3742
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL