Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การสร้างเสริมจิตสำนึกคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 944
2 สรุปประเด็นสำคัญในการสังเกต ด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 743
3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 801
4 กฏและระบบอนุญาตเข้าปฎิบัติงาน 1390
5 5ส เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6020
6 ภาวะผู้นำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย HSE Leadership 2987
7 การควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction ตามแนวทางของเพื่อนช่วยเพื่อน 1523
8 สรุปประเด็นกฎหมายความปลอดภัย 3049
9 การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 2976
10 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 1680
11 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2201
12 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 1912
13 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 2667
14 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 2245
15 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 1305
16 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 1749
17 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 4061
18 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 5651
19 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 8129
20 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 3462
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL