Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction ตามแนวทางของเพื่อนช่วยเพื่อน 462
2 สรุปประเด็นกฎหมายความปลอดภัย 576
3 การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 993
4 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 576
5 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 846
6 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 913
7 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 1922
8 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 629
9 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 609
10 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 1153
11 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 3421
12 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 4058
13 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 4850
14 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2722
15 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 18225
16 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 3303
17 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 10143
18 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 5898
19 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2475
20 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 2374
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL