Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ภาวะผู้นำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย HSE Leadership 1582
2 การควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction ตามแนวทางของเพื่อนช่วยเพื่อน 1024
3 สรุปประเด็นกฎหมายความปลอดภัย 1686
4 การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 1856
5 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 1086
6 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1517
7 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 1329
8 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 2231
9 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 1211
10 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 856
11 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 1379
12 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 3639
13 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 4662
14 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 6238
15 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2962
16 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 24383
17 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 3558
18 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 13339
19 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 6837
20 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2687
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL