Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 5ส เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3397
2 ภาวะผู้นำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย HSE Leadership 2461
3 การควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction ตามแนวทางของเพื่อนช่วยเพื่อน 1291
4 สรุปประเด็นกฎหมายความปลอดภัย 2432
5 การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 2408
6 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 1464
7 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1981
8 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 1629
9 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 2469
10 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 1837
11 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 1077
12 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 1550
13 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 3834
14 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 5156
15 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 7366
16 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 3183
17 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 28516
18 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 3723
19 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 15484
20 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 7630
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL