Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 167
2 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 508
3 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 2289
4 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 2709
5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 1889
6 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2068
7 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 10454
8 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 2742
9 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 5883
10 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 4142
11 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2083
12 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 1616
13 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2875
14 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 5979
15 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 6454
16 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1406
17 5ส เพื่อความปลอดภัย 2528
18 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 7205
19 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 1702
20 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 2056
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL