Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 1218
2 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 3149
3 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 1546
4 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1511
5 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 772
6 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2107
7 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 3255
8 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5331
9 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 885
10 5ส เพื่อความปลอดภัย 786
11 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 1659
12 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 392
13 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1346
14 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1633
15 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6373
16 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 7480
17 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 1200
18 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 2830
19 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 4760
20 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1451
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL