Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 746
2 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 65
3 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 299
4 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 700
5 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 2585
6 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 3016
7 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 2542
8 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2275
9 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 12083
10 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 2933
11 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 6505
12 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 4465
13 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2181
14 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 1792
15 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 3008
16 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 6551
17 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 6670
18 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1513
19 5ส เพื่อความปลอดภัย 2920
20 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 8034
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL