Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 2640
22 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 3101
23 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 3162
24 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 3572
25 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 4957
26 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 2469
27 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 2792
28 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 5059
29 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 7910
30 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 11569
31 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 4555
32 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 44775
33 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 4584
34 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 22749
35 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 11515
36 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 3558
37 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 4197
38 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 5285
39 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 15400
40 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 10256
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL