Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 28718
22 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 3731
23 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 15580
24 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 7669
25 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2827
26 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 2910
27 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 4003
28 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 10129
29 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 8551
30 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 2000
31 5ส เพื่อความปลอดภัย 5816
32 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 14592
33 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 4047
34 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 2706
35 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 2681
36 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 10777
37 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 33144
38 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 3061
39 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 5866
40 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 24717
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL