Facebook
บริษัท ไทยซีมอนเซฟตี้อินดัสตรีส์ จำกัด

     

     ผู้ผลิตรองเท้านิรภัยและถุงมือหนังที่ใช้ในการทำงานตามมาตรฐาน และความเหมาะสมของลูกค้าบริษัทฯ มีสำนักงานขายมากกว่า 20 แห่งและผู้แทนจำหน่ายจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่นซึ่งครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ และในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลกบริษัท ไทยซีมอนเซฟตี้อินดัสตรีส์ จำกัด

  • 571 หมู่ 4 ซอย 11บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
  • โทร: 02-3240060-61, 02-3240075-76   แฟ็กซ์:  02-3240356, 02-3240077   
  • http://www.simon.co.thRead 8191 times