ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558