เมื่อเอ่ยถึง 5ส หลายท่านคงเคยได้ยินจนคุ้นหู แต่มักจะนึกถึงการนำ 5ส มาใช้ในโรงงานในสถานที่ทำงาน เพื่อทำให้โรงงาน หรือ สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และน่าอยู่น่าทำงาน แต่หากเราพูดถึงครอบครัว สถานที่ๆเราต้องใช้ชีวิตอยู่มากกว่า 70 เปอร์เซนต์ของการดำรงชีวิต (ใน 1 วัน มี24 ชั่วโมง เราจะใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงาน 8 ชั่วโมง) ยู่นอกที่ทำงาน (ที่บ้าน) 16 ชั่วโมง)  หากเรามีบ้านที่น่าอยู่ น่าอาศัย คงจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว มีความสุข อย่างแท้จริงการนำหลักการของ 5ส เข้ามาใช้ในการจัดการในบ้าน ก่อนอื่นเราคงจะต้องทำความเข้าใจถึงความหมายและแนวคิดของ 5ส ก่อนว่า มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและอะไร คือ หลักการของ 5ส