ทำไมต้องการมีการวัดผล ??


เครื่องมือวัดผลการบริหารจัดการเพื่อควบคุมความสูญเสียจานวน3 เครื่องมือ

  1. การวัดผลที่ผลลัพท์
  2. การวัดผลที่สาเหตุ
  3. การวัดผลที่การควบคุม

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านทั้งหมด ...................