ติดต่อขอคำปรึกษาและรับบริการ

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

โทร     : 081 492 5472 (คุณวิโชติ บุญเปลี่ยน)

099 225 7849 (คุณอรัญญา ภูบังไม้) 

061 397 8484 (คุณอมรรัตน์ อ่อนดี)

02 006 2687, 02 403 1610-12 , 02 884 1852 ต่อ 401

โทรสาร. 02 045 9449

อีเมล์  :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน