ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
22/07/2562 - 23/07/2562 )
  สถานที่อบรม :
เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  50   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นางสาวศิริพร สิมณี
บริษัท ว่องอารีย์ คาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2
นางสาวฐิติมา บรรพบุตร
บริษัท ว่องอารีย์ คาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3
นายพนัสชัย พันธ์เพ็ชร
บริษัท เหรียญไทยอินเตอร์พลาส จำกัด
4
นายชาญศิลป์ ชิณจักร์
บริษัท เหรียญไทยอินเตอร์พลาส จำกัด
5
นางสาวอัจฉราพรรณ หอมสินท์
บริษัท เหรียญไทยอินเตอร์พลาส จำกัด
6
นางสาววิรยา พบวงษา
บริษัท เหรียญไทยอินเตอร์พลาส จำกัด
7
นายพีรวัฒน์ พิมพ์พล
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
8
นายทินกร เขียวคำ
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
9
นางสาวภัทรนันต์ อนิรุทธ์โยธิน
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
10
นายพัฒนา แสนเมือง
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
11
นายสุพจน์​ จำเนียรกาล
บริษัท​ อ้วนคอนเทนเนอร์แอนด์ทรานสปอร์ต​ จำกัด
12
นายอุทัย​ สุขหลาย
บริษัท​ อ้วนคอนเทนเนอร์แอนด์ทรานสปอร์ต​ จำกัด
13
สายพิน พาขุนทด
General Electric International Operations Company Inc.
14
นายสมสถิตย์ ตุ่นทอง
บริษัทโลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)แ
15
นายสุรศักดิ์ หมุ่ยศรี
บริษัท เอ็นไอเอส เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16
นายภาณุพงศ์ เลิศชาคร
บริษัท เอ็นไอเอส เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
17
นายนพรัตน์ สุขชู
บริษัท เค ดับบลิว ที แพคเกจจิ้ง โปรดักท์ จำกัด
18
นายธวัช พวงมาลา
บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด
19
นายบรรณดิษฐ์ ทรายแดง
บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด
20
สุรัตน์ พงษ์สุพรรณ
บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็มจำกัด
21
จักรวาลย์ ลีทอง
บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็มจำกัด
22
ภาณุพงศ์ วีรพัฒนคุปต์
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด
23
นายปฐมวิทย์ ทวีศักดิ์ทรัพย์
บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
24
นายโศภณ เจิมขุนทด
บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด
25
นายชนะภัย นบไธสงค์
บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด
26
เกล็ดทราย
ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
27
นาย เกียรติศักดิ์ แก้วสอาด
บริษัท สวินเบอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
28
นาย ยุทธนา สะราคำ
บริษัท สวินเบอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
29
นาย รุจิกรณ์ เป็งหล้า
บริษัท สวินเบอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
30
นางสาวปราณิสากุญช์ วรงค์อัญชิษฐา
บริษัท ชินเต่า เหิงฟัน คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
31
นายสมชาย ศรีจินตวิริยะ
บริษัท เอส.ซี.ควอลิตี้ แท้งค์ จำกัด
32
นายสกล ลือชัยราม
บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด
33
นางสาวพัชรีภรณ์ ยะวิญชาญ
บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด
34
นายทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
บริษัท ทาชิ-เอส ออโตโมทีฟ ซีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
35
นายสุวิทย์ จันขุน
บริษัท ทาชิ-เอส ออโตโมทีฟ ซีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
36
อุทัย ไวยประสิทธิ์
เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัด
37
จักร สวัสดิบุตร
เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัด
38
นาย ชาตรี เติบสูงเนิน
บริษัท แอซเซ็ท พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
39
นาย อำพล คำแสน
บริษัท แอซเซ็ท พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
40
นายวรายุทธ มัธยัสถ์ถาวร
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
41
นางสาวธณัฏฐา ดีทองหลาง
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
42
นายอภิรักษ์ อุตตมานุรักษ์
บริษัท ศรีพลัง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
43
นายเศรษฐวุฒิ สุวรรณฐิติรัตน์
บริษัท ศรีพลัง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
44
นายณัฐพงศ์ ชัยณรงค์
บริษัท ศรีพลัง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
45
นายบุญช่วย อาราเม
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาขน)
46
นายกิตติ ชัยยินดีภูมิ
บริษัท ไวซ์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด
47
นายธนกร ชัยยินดีภูมิ
บริษัท ไวซ์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด
48
นายอุทัย คำวงศา
บริษัท ไวซ์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด
49
นายวิรัตน์ ศรีแก้ว
บริษัท ไวซ์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด
50
สมพร อ่อนอภัย
ฟลูอิด แอดวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด