ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
18/12/2562 - 19/12/2562 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  24   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นางสาวยูสณีย์ มะเด็ง
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
2
นางสาวอาซีซะ วายา
บริาัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
3
นายณัฐพล หญ้าปรัง
บริาัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
4
นายณรงค์ศักดิ์ ประสิทธิวฒน์
บริาัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
5
นางสาวสาปีนา บือแน
บริาัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
6
นางสาวนูรีฮา โต๊ะเด็ง
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
7
นางสาวจันทิมา ขุนราช
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
8
นายดนัย แก้วดวงศรี
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
9
นางสาวจันทร์วลัย สำนัก
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
10
นางสาวอภิษฎา ชัมพูทนะ
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
11
นางสาวกิ๊บ ฤทธิ์สกุลวงษ์
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
12
นายธวัช เพชรสุวรรณ
บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด
13
นายณัฐวุฒิ รัตนพันธ์
ทองก้าว บริการ จำกัด
14
นายสุรินทร์ บุหลาด
ทองก้าว บริการ จำกัด
15
นายปณิธาน อมแก้ว
ทองก้าว บริการ จำกัด
16
นายวัชรพงค์ น้อยวาทิน
ทองก้าว บริการ จำกัด
17
นายยงยุทธ แซ่เลื่อง
ทองก้าว บริการ จำกัด
18
นายกฤษฎา มุมส่ำ
บริษัท รามบุตรี รุ่งเรือง จำกัด
19
นายณัฐพล ล่องคงทอง
บริษัท รามบุตรี รุ่งเรือง จำกัด
20
ศิริศิลป์ นวลมัย
-
21
นายสนธยา สกูลหรัง
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
22
นายเจ๊ะหมัด หรนจันทร์
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
23
นายอดิศักดิ์ เภาเส็น
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
24
นายกันตพัฒน์ เกศดาหา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง