ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
12/11/2562 - 13/11/2562 )
  สถานที่อบรม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  1   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นายมุสตอปา มือเดร์
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด