ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
26/08/2562 - 27/08/2562 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง (กระบี่)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  33   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
น.ส.สุวนันท์ พิมพ์แน่น
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2
นางสาวพรสิริ จันทนานนท์
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
3
นายมะรอพี มะเด็ง
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
4
นายเมชัย บุญมาต
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
5
นายวิรัตน์ เกตุแก้ว
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
6
นายอิสมาแอ เปาะเย๊ะ
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
7
นางสาวนูรไอนี เด็ง
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
8
นายยุทธศักดิ์ รัตนวงศ์
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
9
นายสุรศักดิ์ ศรีสมุทร
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
10
นายณรงค์ศักดิ์ ทองบุญ
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
11
นางทิพย์วิมล แสงอาวุธ
เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท
12
นายวีระศักดิ์ อุ่นใหม่
เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท
13
นายกิตติพันธ์ ร่าหีม
เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท
14
นายปัญญา ย่าหวา
เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท
15
น.ส.กรกช กุเรค้า
บ้านไฟฟ้า วิศวกรรม
16
นายชรินทร์ ศรีเมือง
บริษัท กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
17
นายกุลธวัช มากผล
บริษัท กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
18
นายอุทัย สมใจ
บริษัท กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
19
นายโชคดี บุญเลิศ
บริษัท กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
20
นายสมพร ซ้ายเส้ง
บริษัท เซฟ สตาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
21
นายอนุสรณ์ ซ้ายเส้ง
บริษัท เซฟ สตาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
22
นางสาวสุภารัตน์ เกลี้ยงประดิษฐ
บริษัท เซฟ สตาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
23
นายเลิศชาย หัตถการ
ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
24
นายธรรมสิงห์ เปราซิงห์
ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
25
นายดนัยกรณ์ เพชรทอง
ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
26
นายธีรเทพ ส่งศรี
ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
27
นายธวัชชัย สูกี่
บริษัท มหาพร จำกัด
28
นายธนพล สุภานันท์
บริษัท มหาพร จำกัด
29
นายพัฒนชัย ปัญญายืน
บริษัท มหาพร จำกัด
30
นางสาวสายชล ขุนณรงค์
เอ็นซิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
31
นายพิพัฒน์พงษ์ ชูชาติ
เอ็นซิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
32
นายไพศาล ควรรำพึง
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
33
นายชัยณรงค์ ชุลีธรรม
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่