ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  วันที่จัดอบรม :
30/08/2562 - 31/08/2562 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง (กระบี่)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  5   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นายธีระชัย โต๊ะเต้ง
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
2
นายกมล แสงศรี
ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
3
นางสาวปิยมน เทียนแพ
ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
4
นายไสว มณีโชติ
ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
5
นายถาวร มากเกตุ
บริษัทรวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา