ชื่อหลักสูตร :
จป.เทคนิคขั้นสูง
  วันที่จัดอบรม :
24/02/2563 - 08/05/2563 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  27   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
ปริสร โพธิ์ทอง
ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด
2
นายสมัตถ์ชาต ลิปิการถกล
ไทย วาย.ยี.ที. จำกัด
3
นางสาวพิชชาภา ธรณีทอง
Tubacex Awaji (Thailand) Limited. (Head Office)
4
นายภาม โล่ห์สถาพรพิพิธ
เชิดชัยออโต้เฮาส์ จำกัด
5
วีระศักดิ์ ปัญญาพอ
หจก.บุญมีรุ่งเรืองขนส่ง
6
นางถิรภร เกียรติคีรี
บจก. เอเซีย ฟิชเชอรี่ อินดัสตรี่ (สนง.ใหญ่)
7
นัฐศักดิ์ สุนันทคันธรส
บริษัท โรงน้ำแข็งหลอดวิรัตน์ 1999 จำกัด
8
นางสุชาดา จันทร์เจริญ
ทรีท็อปเคมิคัลแอนด์ฟู้ดส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9
นาย ทศพร ทองคำขาว
บริษัท เดลต้าอีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
10
นาย ธรรมรัตน์ วิสุทธิรัตน์
บริษัท เดอเบล จำกัด สาขาชลบุรี
11
นางสาว รุ่งรัตน์ เรียบสาร
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
12
นางสาว จุฑารัตน์ อิ่มใจ
บริษัท ที เค คอนซัลท์ เซอร์วิส จำกัด
13
นาย จักรกริช ผาพาเพชร
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด(มหาชน)
14
นาย พงษ์พันธ์ พันเถาว์
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
15
นาย เจษฎากร ผดุงโกเม็ด
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
16
นาย เสน่ห์ บำรุงเพ็ชร
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
17
นาย วารินทร์ เรืองงาม
บริษัท ราดิชโซลูชั้น (ไทยแลนด์)
18
นางสาว ฉัตรพร เฉลิมกาย
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
19
นาย สุรศักดิ์ ทวีโรจนวรกิจ
บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด มหาชน
20
นางสาว ณัฐธภา พยุบุตร
บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
21
ออาณดา ดลชม
บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
22
นาย Rangsiman Disariyakal
บริษัท เค.เอฟ.พาราวูด
23
นาย ธีร์รัฐ ศุภพิทักษ์พงษ์
บริษัท บริษัท ซัน จูปิเตอร์ จำกัด
24
นาย ภณิทธิ์ วนชยางค์กูล
ห้างหุ้นส่วน หลิ่มเซ่งพงษ์
25
นาย พงศ์เดช ก๊กพงษ์
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
26
นางสาว อุไรวรรณ พละพงษ์
บริษัท คิว.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
27
นางสาว ศิรัสพิมญชุ์ วงษ์พัชรเดชา
บริษัท วรกิจถาวรก่อสร้าง จำกัด