ชื่อหลักสูตร :
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง
  วันที่จัดอบรม :
31/01/2563 - 31/01/2563 )
  สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  31   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นาย ธนากร บุญฉิม
บริษัท อาเนสโก (ไทยแลนด์) จำกัด
2
นางสาวอภิญญา โยธาจันทร์
นาฟูโกะ จำกัด
3
นายภูมินันท์ พรมบุตร
นาฟูโกะ จำกัด
4
จักริน ทองทิพย์
นาฟูโกะ จำกัด
5
นายบัณฑิต ฝีปากเพราะ
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6
นายประจักษ์ พรมโคตร
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7
นายพนม เผือกโสภา
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8
นายชนะชน สมบูรณ์สินชัย
บริษัท สานสัจจะ จำกัด
9
น.ง.ธนินี พิมพ์ทนต์
บริษัท สานสัจจะ จำกัด
10
นายกฤตธนา แตงหยวก
บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
11
นายธัญญะ พันธิตานันท์
บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
12
นายพงศธร สวัสดี
บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
13
นายสมคิด ชุ่มผักแว่น
บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
14
นายบุรินทร์ อ่วมจันทร์
บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
15
นายเกรียงไกร แก้วละมุล
บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
16
นายสุริยา ชอบงาม
บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
17
นายศักดา ภาษี
บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
18
นายเกษม ศรีปูน
บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
19
นาย จรินทร์ จองหนุ่ม
บริษัท โกลบอลฟูดส์
20
นาย กฤษณะ ปัญจวีณิน
บริษัท บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
21
นาย สมบัติ หอมพินิจ
บริษัท บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
22
นาย สุธี ใจดี
บริษัท บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
23
นาย พิรุณ จงประเสริฐ
บริษัท สยามไวเนอรี่ คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด
24
นาย ณัฐพล มาแก้ว
บริษัท ท้อปแก๊ส ซีแอนด์ดับบลิว จำกัด
25
นาย วิชัย จิรทรัพย์มงคล
บริษัท ท้อปแก๊ส ซีแอนด์ดับบลิว จำกัด
26
นางสาว นัฐพร พงศ์อุดม
บริษัท เซ็นเตอร์ ทูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
27
นาย วทัญญู สมสร้าง
บริษัท เซ็นเตอร์ ทูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
28
นาย พรพิพัฒน์ กรรฐโรจน์
บริษัท ไฟน์ ไลน์ จิวเวลรี่ จำกัด
29
นาย นริศ วิภวศุภกร
-
30
นายธนวินท์ เนื้อแก่น
บริษัท เอช ดี ดี (ไทยแลนด์)
31
นาย อนุชิต นักร้อง
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด