ชื่อหลักสูตร :
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง
  วันที่จัดอบรม :
22/02/2563 - 22/02/2563 )
  สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  4   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นายอนุพงษ์ อันประนิตย์
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
2
นายวิทวัส สิทธิมาตย์
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
3
นาย ธีรศักดิ์ เอ็มประโคน
บริษัท ชิไรอิชิ ออโต้ โปรไฟล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4
นาย นวพล ฉายพึ่ง
บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด