ชื่อหลักสูตร :
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง
  วันที่จัดอบรม :
28/03/2563 - 28/03/2563 )
  สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  4   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นาย ปัญญา ควรสมคบ
บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
2
นาย อัครธาดา ภูดิสวานนท์
บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
3
นาย สุพจน์ ตรีกูล
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
4
นาย อภิเชษฐ์ น้อยอามาตย์
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)