ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
21/01/2563 - 22/01/2563 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  5   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นางสาวอภิษฎา แผ่ผล
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
2
นางเกษร สกูลหรัง
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
3
นาย จิรศักดิ์ จันทร์สุวรรณ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ดจำกัด
4
นาย จิรศักดิ์ จันทร์สุวรรณ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ดจำกัด
5
นาย ศรัณยู เนียมรินทร์
ห้างหุ้นส่วน บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น