ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
25/02/2563 - 26/02/2563 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  5   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นางสาว นิสรีน หลำสุบ
บริษัท ทวีชัย ฟู๊ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2
นางสาว นาเดีย หวันหล๊ะเบ๊ะ
บริษัท ทวีชัย ฟู๊ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3
นาย พร้อมพล พัฒนอมร
บริษัท ซาปุระ ดริลลิ่ง เอเซีย ลิมิเต็ด
4
นาย จีระศักดิ์ พรหมรักษา
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
5
นาย อรรถพร สุขเกษม
บริษัท อินโนกรีนเทค จำกัด