ชื่อหลักสูตร :
จป.วิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)
  วันที่จัดอบรม :
20/09/2564 - 28/09/2564(( 27/09/2564 และ 28/09/2564 สอบ+ซ่อม )) )
  สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  2   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาว ณัฐฐ์กานต์ ศุภมงคลทวีสุข
2
นาย สัมฤทธิ์ มูสิแก้ว