ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (ภาษาอังกฤษ)
วันที่จัดอบรม :
17/11/2559 - 18/11/2559 ( )
สถานที่อบรม :
โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว (ปิ่นเกล้า)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว