ชื่อหลักสูตร :
จป หัวหน้างาน
วันที่จัดอบรม :
19/10/2561 - 20/10/2561 ( )
สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว