ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
วันที่จัดอบรม :
12/11/2562 - 13/11/2562 ( )
สถานที่อบรม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว