ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
วันที่จัดอบรม :
12/09/2562 - 13/09/2562 ( )
สถานที่อบรม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว